Jesteś niezalogowany - Zaloguj się lub Zarejestruj się
O systemie

     Przekazujemy Państwu do użytkowania Katalog Automatyki, który jest narzędziem służącym  do wyszukiwania urządzeń, porównywania parametrów technicznych, tworzenia kosztorysów, zapytań ofertowych, ofert i  zamówień, uczestnictwa w szkoleniach i targach automatyki.
     Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na parametry techniczne wybieranych urządzeń i w miarę możliwości korzystanie z załączonych dokumentacji, programów doboru i pomocy zawsze dostępnych Inżynierów Sprzedaży. Przy każdym urządzeniu znajduje się link „kontakt z inżynierem sprzedaży po kliknięciu możemy korzystać z komunikatora tekstowego, Skype lub wysłać e-mail czy też po prostu zadzwonić.
     Zwracamy się z prośbą w miarę możliwości o nie traktowanie dostępnych cen jako kryterium wyboru. Często porównywane urządzenia maję identyczne cechy funkcjonalne, ale różna może być np. ich niezawodność.
     Ceny oferowane podane przy każdym produkcie są. cenami rynkowymi dla jednej sztuki. Zachęcamy do wysyłania zapytań ofertowych i kontaktu z inżynierami sprzedaży.

Główny cel systemu to maksymalne ułatwienie i zautomatyzowanie  przepływu informacji techniczno – handlowej.

Elementy systemu to:

Obejmuje produkty renomowanych producentów wymienionych w zakładce producenci.
Wyszukiwanie jest ukierunkowane tylko na jego parametry techniczne, o możliwościach zastosowania  będzie decydował projektant i użytkownik  również przy pełnym wsparciu doradców.
Wyszukiwanie urządzeń jest możliwe na kilka sposobów:

A.    korzystając z podziału na grupy/podgrupy w lewej części ekranu lub używając interpretacji graficznej(zdjęcia) w części centralnej. W osiągnięciu ostatniej gałęzi drzewa grup/podgrup w górnej części ekranu pojawiają się okna cech, zaznaczając które zawężamy obszar wyszukiwania i osiągając cel, czyli listę urządzeń spełniających określone kryteria wyszukiwania.
 
 
Rys. 1. Grupy towarów

Drzewo grup katalogu:
 
Czujniki, przetworniki, mierniki
 • Rejestratory
 • Liczniki
 • Regulatory
 • Sterowniki
 • Systemy sterowania
 • Oprogramowanie
 • Siłowniki
 • Zawory i armatura
 • Osprzęt instalacyjny
 • Napędy
 • Elektryczne elementy układów sterowania i zasilania
 • Obudowy
 • Urządzenia i materiały różne

B.    korzystając z wyszukiwarki zaawansowanej. Zawsze możemy ograniczyć obszar wyszukiwania wewnątrz grupy, w której się znajdujemy lub zaznaczając check box zmienić obszar wyszukiwania do całej bazy.
 
Efektem końcowym procesu wyszukiwania jest  lista urządzeń zawierających podstawowe informacje o produkcie pozwalające na jego jednoznaczną identyfikację  uzupełnioną o wybrane, istotne dla projektanta i użytkownika parametry, czyli:

•    jednoznaczną opisową specyfikację produktu,
•    linki do materiałów na stronie www producenta (karty katalogowe, DTR, instrukcje obsługi, biblioteki CAD)
•    kod  producenta,
•    zdjęcie,
•    cenę katalogową, rabat  i cenę oferowaną. Dla użytkownika niezalogowanego jest to cena uwzględniająca rabat przy zakupie 1 szt. danego urządzenia. Dla  użytkownika zalogowanego o ustalonych warunkach handlowych cena oferowana może być niższa jeżeli wynika to z warunków rabatowych)
•    dostępność produktu na magazynie.
•    Kontakt i inżynierem sprzedaży. Po kliknięciu otwiera się okno inżyniera odpowiedzialnego za konkretny produkt. Możemy wymienić informacje korzystając z SKYPE lub wewnętrznego komunikatora tekstowego. Widoczne są wszystkie dane teleadresowe takie jak tel., fax., email.
 
Czyli  – jeden konkretny produkt (typ, wersja, wyposażenie dodatkowe, nawet kolor, itp.) – jedna pozycja w katalogu.
 
 
Rys.2. Widok listy produktów


Katalog Automatyki daje możliwość tworzenia zapytań ofertowych, zamówień, generowania oferty automatycznej z systemu, eksportowania listy towarów do standardowych formatów typu CSV, XML i PDF, tworzenia własnych katalogów.

Tworzenie własnej specyfikacji

Dokonuje się tego poprzez zaznaczanie check box po prawej stronie przy konkretnym produkcie  i wybranie ilości. Produkty dodawane są do specyfikacji pojedynczo przy każdorazowym wciśnięciu przycisku Dodaj.
Po wciśnięciu  przycisku Dodaj na tym etapie nie możemy zmieniać ilości. Takie zmiany są  oczywiście możliwe ale na drugim etapie (działania nad specyfikacją).

Druki etap to działania na wcześniej stworzonej specyfikacji.

Na tym etapie można zmieniać ilości, usuwać pozycje. Pod tabelą w lewej części znajduje się przycisk Dodaj nowy towar, który dodaje nowe pozycje do specyfikacji – jesteśmy przenoszeni do listy towarów i dodawanie odbywa się analogicznie jak  w I etapie.
 

Rys. 3. Moje dokumenty

Klient zalogowany dodatkowo może zapisać daną specyfikację nadając jest swój własny nr lub nazwę. Specyfikacja zostaje zapisana w systemie KA. Archiwalne specyfikacje można wybierać w oknie.
 
Oferta generowana automatycznie

Klikając przycisk Drukuj Ofertą automatycznie generowana jest oferta (dokument w formacie PDF) uwzględniająca wszystkie warunki handlowe. To rozwiązanie jest przydatne w firmach, których procedury wewnętrzne wymagają zatwierdzenia dokumentu w wersji drukowanej przez przełożonych.

Tworzenie zapytania ofertowego

Bazą jest posiadanie własnej specyfikacji. Po kliknięciu przycisku Zapytanie Ofertowe otwiera się okno dialogowe:

W polu nazwa/nr zapytania podajemy własną nazwę, opis instalacji/obiektu lub numer

Użytkownik zalogowany dodatkowo może zapisać zapytanie ofertowe nadając jest swój własny nr lub nazwę. Po kliknięciu przycisku Otwórz jako PDF  generowany jest plik w formacie PDF.

Po kliknięciu przycisku wyślij – zapytanie stworzone przez użytkownika jest wysyłane do systemu handlowego SKAMER-ACM i automatycznie zapisywane w systemie Katalog Automatyki. Użytkownik zalogowany posiada własne archiwum gdzie zbierane są wszystkie dokumenty wysłane do systemu KA i odebrane (oferty, potwierdzenia zamówień). Aktywna jest również wyszukiwarka dokumentów.
 
Zamówienie
 
Bazą jest posiadanie własnej specyfikacji.

Mając specyfikację możemy wygenerować zamówienie. Odbywa się to poprzez kliknięcie przycisku  Zamówienie otwiera się okno dialogowe:

Forma płatności w przypadku klienta niezalogowanego jest domyślnie Gotówka / przedpłata, natomiast w przypadku klienta zalogowanego zgodna z umową.
 
W polu nazwa/nr zapytania podajemy własną nazwę, opis instalacji/obiektu lub numer

Po kliknięciu przycisku  Otwórz jako PDF generowany jest plik w formacie PDF.

Drugim sposobem stworzenia zamówienia jest przekształcenie z oferty. W tej sytuacji po otwarciu oferty klikamy przycisk przekształć na zamówienie i postępujemy j.w.
 
Eksport do pliku
 
Bazą jest posiadanie własnej specyfikacji.

Mając specyfikację możemy wyeksportować do standardoweo pliku w celu stworzenia np. kosztorysu. Odbywa się to poprzez kliknięcie przycisku Eksport do pliku otwiera się okno dialogowe:

Należy zaznaczyć interesujący format pliku i nacisnąć przycisk  Otwórz jako.
 
Moje katalogi
 
System Katalog Automatyki daje możliwość tworzenia własnych katalogów. Odbywa się to poprzez wybieranie określonych grup produktowych lub pojedynczych urządzeń z bazy danych.

Na tym etapie możemy utworzyć nowy katalog Nowy katalog.

W zakładce moje katalogi użytkownik może przeglądać swoje katalogi i zakładać nowe.
 
Katalogi producentów
 
Katalog Automatyki daje możliwość przeglądania pełnych katalogów producentów.
 
Szkolenia
 
Nowością   są szkolenia przez Internet. Producenci mogą przeprowadzać szkolenia związane z bardziej skomplikowanymi wyrobami, podawać przykładowe aplikacje, itp.
 
 
Rys. 4. Szkolenia
 
Targi
 
Ostatnim i równie innowacyjnym modułem są Targi w trybie online.
 
 
Rys. 5. Targi
 
Logowanie
 
Bez własnego loginu i hasła można korzystać z systemu, ale z pewnymi ograniczeniami funkcjonalnymi. Zachęcamy do stworzenia własnego konta, dzięki czemu można w pełni korzystać z systemu.
 
Do katalogu towarów Do góry strony
Projekt i wykonanie: netkoncept.com