Jesteś niezalogowany - Zaloguj się lub Zarejestruj się
RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. obowiązują następujące zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez firmę PUP SKAMER-ACM Sp. z o.o.:

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „SKAMER-ACM” Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000177543, NIP: 8730006433, REGON: 005706590.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, na adres wskazany wyżej lub mailowo, email: tarnow@skamer.pl lub telefonicznie na numer tel. 14 63 23 400.

Cele i podstawy przetwarzania
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 • wykonania umowy kupna-sprzedaży oferowanych przez nas produktów (w celu zawarcia z nami umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą oraz w celu wykonania przedmiotu umowy na podstawie zawartej już z nami umowy)
 • marketingu bezpośredniego i pośredniego,
 • w celu oferowania przez nas produktów i usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,
 • wypełniania obowiązujących przepisów prawa, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości,
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy „SKAMER-ACM” Spółka z o.o. polegającego na ustaleniu/dochodzeniu roszczeń lub w obronie przed roszczeniami,
 • prowadzenia procesów reklamacyjnych.
Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Okres przechowywania danych
Dane przetwarzane dla potrzeb oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
Dane osobowe wynikające z zawartej umowy przez nas lub naszego dystrybutora będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez czas trwania współpracy, okres uprawnień z tytułu reklamacji oraz okres narzucony przez przepisy podatkowe.

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, dystrybutorom, przewoźnikom.
Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, firmy ubezpieczeniowe.

Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem firmy „SKAMER-ACM” Spółka z o.o. lub wysyłając e-mail na adres: tarnow@skamer.pl
 
Do katalogu towarów Do góry strony
Projekt i wykonanie: netkoncept.com